DESCARGAR PLANIFICACION MEGA: HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA EL EXITO ORGANIZA CIONAL — ROGER KAUFMAN PDF

02:08:30
echo date("H:i:s");

<center><img src="/wp-content/uploads/2014/10/planificacion-mega-herramientas-practicas-para-el_1.jpg" alt="PLANIFICACION MEGA: HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA EL EXITO ORGANIZA CIONAL" align="center" /></center>
<i> La utilitat de la planificació estrat&egrave;gica no té límits ni restriccions globals. El món sencer anhela la pau, la seguretat, la salut, la felicitat i la longevitat. Aquests resultats, per&ograve;, no poden assumir-se o simplement desitjar-se, sinó que han de partir d&acute;una definició compartida del món; hem de determinar on som i fins a on volem arribar, i aquest llibre contribueix decisivament a aconseguir els objectius marcats. <br> </i>
<!—more del—>
<b>Autor:</b> ROGER KAUFMAN<br />
<b>ISBN:</b> 9788480214636<br />
<b>Nº de páginas:</b> 399<br />
<b>Formato:</b> PDF<br />
<b>Tamaño:</b> 20.63 Mb

DescargarДобавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *